top of page
Vyhledat

Andělé všedních dní. Napadlo vás, že je možná máte právě po boku?


Obzvlášť v zimním období můžeme pozorovat, že se to kolem nás anděly a andílky jen hemží. Začíná to už kolem dušičkových svátků. Sošky andělů z nejrůznějších materiálů a všemožné dekorace s andělskými motivy jsou k dostání téměř v každém obchodě. Marketing naplno pracuje i v andělské oblasti. K čemu vlastně ti andělé slouží? Proč mají někteří z nás potřebu obklopovat se keramickými andílky? Zamysleme se společně nad těmito otázkami a pomalu se nalaďme na předvánoční vlnu.


V dnešní době jsou andělé mnohdy více než s křesťanstvím spojováni s ezoterikou. Přitom baculaté sošky andílků nalezneme právě v křesťanských kostelech a na hřbitovech. Co nám mají připomenout?


Slovo "anděl" v proměnách času

V původním hebrejském významu bylo slovo anděl vnímáno jako synonymum pro posla. Později se význam pojmu změnil a začal být vnímán jako duchovní bytost. Pokud zapátráme v historii teologie a budeme studovat Bibli, zjistíme, že Starý zákon považuje existenci andělů za jistý fakt.

Andělé byli stvořeni Bohem ještě před stvořením hvězd, byli tudíž svědky Božského stvořitelského počínání a mohli jeho dílo oslavovat (Job 38,7).

I v Novém zákoně hrají andělé významné role, například archanděl Gabriel předpověděl Marii narození Ježíše. Sám Ježíš Kristus se vyjadřuje o andělech ve svých podobenstvích. Dodnes různé kultury po celém světě vnímají anděly jako posly či prostředníky mezi lidmi a Bohem.


Magnetismus a elektřina: i neviditelné existuje

V naší kultuře jsme odmalička vychováváni v pragmatickém materiálním světě. Pomocí pěti smyslů definujeme svět okolo nás. Učíme se přijmout jako fakt, že existuje pouze to, na co si můžeme sáhnout, co vidíme, slyšíme či cítíme. Naopak to, co nevnímáme, není. S postupujícím věkem se malé dítě dozvídá něco více o energii a jejích formách, například v souvislosti s elektřinou, teplem či magnetismem. S překvapením zjišťuje, že se na Zemi a kolem ní nachází síly, které naše smysly nezachytí – pokročilá moderní technologie však ano.


Jemněhmotné bytosti nedokáže vnímat každý

Doba se mění a mnozí z nás si již uvědomují hlubší přesah vnímání trojrozměrného světa. Více se řídíme sami sebou a spoléháme na svoji intuici. A pokud ještě nejsme takto nastaveni, právě s tím nám mohou pomoci andělé. Někteří lidé zřejmě mají dar téměř fyzicky vidět tyto jemněhmotné bytosti, jiní je nevidí, ale přesto považují komunikaci s nimi za běžnou součást svých životů. Anděly vnímají jako své stálé společníky a rádce. Avšak i ti z nás, kteří anděly vnímat nedokážou, se v těžkých chvílích obrací na svého anděla strážného s prosbou o pomoc.


Spisovatelka Lorna Byrne oslovuje svou andělskou tvorbou celý svět

V nedávné době vyvolaly velký ohlas knihy moderní irské mystičky Lorny Byrne. Na jejích autogramiádách se u nás v Praze, která je dle statistik plná ateistů, stály fronty téměř přes celé Václavské náměstí. Lorna odmalička vnímala společnost andělů a o jejich poselství se dělí se čtenáři v několika svých knihách. Ačkoliv je dyslektička (v dětství byla dokonce považována za mentálně zaostalou) napsala již několik knih. Její dílo Andělé v mých vlasech je v současné době mezinárodním bestsellerem. Tato kniha byla již přeložena do 30 jazyků a vyšla ve více než 50 zemích. Ve svých knihách Lorna objasňuje svoje napojení na andělské bytosti a dává čtenářům doporučení, jak mohou oslovit anděly s prosbou o pomoc. Autorka rovněž poukazuje na velkou sílu modlitby, lásky a především víry a naděje.

“Právě v tuto chvíli, kdy sedíte a čtete tyto řádky – a nesejde na tom, jestli tomu věříte nebo ne – máte vedle sebe anděla." přesvědčivě konstatuje autorka ve svých dílech.

Jak rozpoznat "vtěleného anděla"?

Většina z nás se pravděpodobně setkala v životě se situacemi, které jsme považovali za výjimečné až neuvěřitelné. Prožili jsme něco mimo naše každodenní chápání reality. Možná v nich sehráli roli právě andělé v lidském těle. Kdo to je vlastně ten vtělený anděl a jak ho můžeme rozpoznat mezi běžnými lidmi? Podle americké spisovatelky Doreen Virtue, která údajně od narození spolupracuje s říší andělů, lze pozemského anděla charakterizovat především těmito znaky:

  • atraktivní až andělský vzhled

  • sklony k přecitlivělosti

  • vysoká míra empatie a intuice

  • léčitelské schopnosti či povolání prospěšné pro druhé

  • vytrvalost a chuť do práce

  • konzervativnost a odmítání změn

  • preferování klidu, odmítání násilí

  • záliba v umění

Z výše uvedených charakteristik vyplývá, že andělů mezi námi může být opravdu hodně. Ať už jde o bytost světla a lásky, která k nám slétla z hůry třeba v době vánočních svátků nebo o člověka s andělskými vlastnostmi, je to vlastně jedno. Důležité je, že tu jsou a že pomáhají. „Andělskou“ složku totiž nemusíme hledat jen ve výzdobách kostelů, má ji totiž v sobě každý z nás. Stačí ji jen aktivovat a začít používat v každodennosti.

83 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page